Om Svenska Järn | Sinf

Om Svenska Järn

architectural-design-architecture-buildings-830891

Det här är Svenska Järn och Metallskrothandlareföreningen

Svenska Järn och Metallskrothandlarföreningen är en sammanslutning av svenska företag inom skrotbranschen. Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och affärstekniska intressen samt att verka för en sund utveckling av handeln med och bearbetning av järn- och metallskrot samt annat återvinningsbart material.

  • Juridisk rådgivning samt tillgång till mallar och checklistor
  • Uppdaterad branschlaglista – Lagpunkten
  • Tillgång till Sinfs medlemsförmåner
  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk