Svenska Järn - branschorganisation för skrothandlare

Skrotprisindex

Varje söndag får du ett mail med de aktuella skrotpriserna. Under inloggningssidorna kan du gå tillbaka och se månadsvisa skrotpriser.

Event

Varje år anordnas event med studiebesök, oftast i samband med års- och höstmöte vilket inspirerande talare bjuds in. Möt branschkollegor och utbyt erfarenheter!

Viktiga frågor

Svenska Järn och Metallskrothandlareföreningen verkar för en bättre bransch för alla.

Fri juridisk rådgivning

I ditt medlemskap i Svenska Järn är du kollektivt ansluten till Sinf, Svensk industriförening. I ditt medlemskap ingår därför fri juridisk rådgivning i arbetsrätt och affärsjuridik. Behöver ni hjälp med att utforma ett nytt avtal, granska ett avtal från en ny kund eller har allmänna frågor kring bolagsjuridik? Sinfs jurister är vana förhandlare i frågor som rör arbetsrätt och kollektivavtal. Att undvika onödiga konflikter är lika med att spara tid och pengar. Vid större juridiska ärenden har du som medlem i Svenska Järn ett timpris som är långt under marknadspriser. 

Förmånserbjudanden

Som medlem i Svenska järn har du tillgång till en mängd avtal som går att nyttja både i företaget och privat. Logga in på dina medlemssidor för att komma åt de olika avtalskoderna.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk