Bli medlem | Svenska Järn- och Metallskrothandlareföreningen

Vad får Du som medlem?

Svenska Järn och Metallskrotföreningen verkar för en bättre bransch för alla. Vill du vara med och påverka?

  • Juridisk rådgivning
  • Lagbevakning
  • Branschuppdateringar
  • Förmånserbjudanden
  • Skrotprisindex

Vill du vara med och påverka?

Svenska Järn och Metallskrothandlarföreningen är en sammanslutning av svenska företag inom skrotbranschen. Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och affärstekniska intressen samt att verka för en sund utveckling av handeln med och bearbetning av järn- och metallskrot samt annat återvinningsbart material.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk