Bli medlem | Svenska Järn- och Metallskrothandlareföreningen

Vill du vara med och påverka?

Svenska Järn och Metallskrothandlarföreningen är en sammanslutning av svenska företag inom skrotbranschen. Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och affärstekniska intressen samt att verka för en sund utveckling av handeln med och bearbetning av järn- och metallskrot samt annat återvinningsbart material.

Bli medlem du också!

Detta får du som medlem:

 • Nätverksträffar, minimum 2 gånger per år.
 • Var med och påverka – styrelsen arbetar med frågor som rör din verksamhet.
 • Skrotprisindex 1 gång i veckan.
 • Fri juridisk rådgivning i arbetsrätt.
 • Fri juridisk rådgivning i kollektivavtal.
 • Fri juridisk rådgivning i affärsjuridik.
 • Förmånligt pris på Sinfs utbildningar inom affärsjuridik och arbetsrätt.
 • Tillgång till kostnadsfria webbinarier via vår partner Sinf.
 • Juridiskt stöd långt under marknadspris
 • Omvärldsbevakning genom nyhetsbrev.
 • Förmånserbjudanden, exempelvis rabatt på hotell och drivmedel.
Kostnad:

Medlemsavgift: 500 kronor.
Serviceavgift: 2,750 kronor + 0,45 procent av företagets lönekostnad, dock lägst 2,057 kronor och högst 15,125 kronor.

Detta får du som stödmedlem

Svenska Järn och Metallskrothandlarföreningen är en sammanslutning av svenska företag inom skrotbranschen. Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och affärstekniska intressen samt att verka för en sund utveckling av handeln med och bearbetning av järn- och metallskrot samt annat återvinningsbart material.

Svenska Järn välkomnar aktörer med intresse kopplat till branschen som stödmedlemmar in i föreningen. Detta för att bredda kompetensen och nätverket för en fortsatt utveckling av bearbetning och handel av järn- och metallskrot.

Som stödmedlem har ni möjlighet att delta vid föreningens sammankomster, bl a vår- och höstmöte, och till de efterföljande middagar. Vid dessa sammankomster finns det för er som stödmedlem, möjlighet att sponsra delar av sammankomsterna. Då får Ni en exklusiv möjlighet att få presentera och exponera er verksamhet. Er logotyp kommer att synas på Svenska Järns hemsida och ni får enligt Svenska Järns riktlinjer sända ut information till föreningens alla medlemmar, via Svenska Järns interna nyhetsbrev.

Som stödmedlem har ni enligt stadgarna inte rösträtt.

Stödmedlemmar betalar en fast årlig serviceavgift om 17,000 kronor utöver medlemsavgiften.

Skicka in din ansökan!

När du fyllt i den nedladdningsbara PDF:en sänder du den till bransch@sinf.se

Delta på årsmöte?

Funderar du på att bli medlem och vill delta på års- eller höstmötet? Maila bransch@sinf.se för mer information.

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk