Bli medlem | Svenska Järn- och Metallskrothandlareföreningen

Vill du vara med och påverka?

Svenska Järn och Metallskrothandlarföreningen är en sammanslutning av svenska företag inom skrotbranschen. Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och affärstekniska intressen samt att verka för en sund utveckling av handeln med och bearbetning av järn- och metallskrot samt annat återvinningsbart material.

Bli medlem du också!

Detta får du som medlem:

 • Nätverksträffar, minimum 2 gånger per år.
 • Var med och påverka – styrelsen arbetar med frågor som rör din verksamhet.
 • Skrotprisindex 1 gång i veckan.
 • Fri juridisk rådgivning i arbetsrätt.
 • Fri juridisk rådgivning i kollektivavtal.
 • Fri juridisk rådgivning i affärsjuridik.
 • Förmånligt pris på Sinfs utbildningar inom affärsjuridik och arbetsrätt.
 • Tillgång till kostnadsfria webbinarier via vår partner Sinf.
 • Juridiskt stöd långt under marknadspris
 • Omvärldsbevakning genom nyhetsbrev.
 • Förmånserbjudanden, exempelvis rabatt på hotell och drivmedel.
Kostnad:

Medlemsavgift: 500 kronor.
Serviceavgift: 2,750 kronor + 0,4 procent av företagets lönekostnad, dock lägst 1,870 kronor och högst 13,750 kronor.

Intressemedlemmar betalar en fast årlig serviceavgift om 11,000 kronor utöver medlemsavgiften.

Skicka in din medlemsansökan!

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk