Nätverket mot metallstölder - Svenska Järn

Nätverket mot metallstölder

Nätverket mot metallstölder

Svenska Järn och Metallskrothandlarföreningen är en sammanslutning av svenska företag inom skrotbranschen. Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och affärstekniska intressen samt att verka för en sund utveckling av handeln med och bearbetning av järn- och metallskrot samt annat återvinningsbart material.

Metallstölderna har ökat kraftigt sedan mitten av 1990. Konsekvenserna av metallstölder är förutom av ren monetär skada bl a även infrastrukturmässiga med stora trafikförseningar samt ingrepp i kraftförsörjningen i samhället. För att få en överblick över konsekvenserna av stölderna bildades Nätverket mot metallstölder för ett tiotal år sedan.

I nätverket sitter representanter från, näringslivet, myndigheter så som tull- och polis samt branschföreningar och försäkringsbolag. Fokuset är att utbyta information, samverka och att få en översyn av hur utbrett problemet är och att kunna se eventuella mönster.

Om du är intresserad av att ingå i nätverket, maila branschansvarig Jessica Lind. 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk