Uppgifter om behandling av icke-farligt avfall - Svenska Järn

Uppgifter om behandling av icke-farligt avfall

OBS! Detta gäller för dig som hanterar kommunalt avfall

7 §   Den som yrkesmässigt behandlar icke-farligt avfall ska för varje typ av avfall
1. senast två arbetsdagar efter att avfallet tas emot, anteckna uppgifter om
a) vem som senast hanterade avfallet på annat sätt än genom att transportera eller lasta om det och på vilken plats avfallet hanterades,
b) datum för mottagandet, och
c) avfallets vikt i kilogram, och
2. när avfallet har behandlats, anteckna uppgifter om
a) avfallets vikt i kilogram,
b) den plats där avfallet har behandlats,
c) de behandlingsmetoder som har använts, och
d) den mängd produkter och material i kilogram som har upphört att vara avfall efter att ha förberetts för återanvändning, materialåtervunnits eller återvunnits på annat sätt.

Uppgifter enligt första stycket 2 ska sammanställas kvartalsvis senast den sista dagen i januari, april, juli och oktober månad för det närmast föregående kvartalet.

Anteckningarna ska sparas i minst tre år.

/Rubriken träder i kraft I:2024-02-01/

Här har ni en sammanställning för nya revideringar i avfallsförordningen under 2024. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk