Branschinformation - Svenska Järn
Scrap,Metal

Branschinformation

Som ni alla vet så pågår ett arbete med att uppdatera EG-förordning (1013/2006), vilken reglerar gränsöverskridande transporter av avfall. I dagsläget skiljer sig tolkningen av förordningens krav avsevärt mellan EUs medlemsländer avseende klassificering av avfall. Det kan få långtgående konsekvenser för återvinningsbranscherna genom konkurrensbegränsande effekter som följd.

Nedan bifogas följande:

1) Översyn av förordningen om avfallstransporter.

2) Europeiska återvinningsindustrins svar genom föreningar och företag har den 26 oktober lämnat bifogad skrivelse till EU kommissionen gällande fri, rättvis och hållbar handel med råvaror från återvinning

3) En artikel från Bulletinen om hur diskussionen gällande frågan såg ut på BIR.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk