Branschorganisation för skrot- och metallhandlare | Svenska Järn

Svenska Järn

Svenska Järn och Metallskrothandlareföreningen är en sammanslutning av svenska företag inom skrotbranschen.

Vår verksamhet

Svenska Järn och Metallskrothandlareföreningen är en sammanslutning av svenska företag inom skrotbranschen. Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och affärstekniska intressen samt att verka för en sund utveckling av handeln med och bearbetning av järn- och metallskrot samt annat återvinningsbart material.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk