Svenska Järn bygger djupare samarbete med Naturvårdsverket - Svenska Järn

Svenska Järn bygger djupare samarbete med Naturvårdsverket

Svenska Järn har under första kvartalet av 2023 haft två möten med Naturvårdsverket. Syftet är att bygga en starkare och djupare relation med myndigheten för att fördjupa kunskapen både hos Naturvårdsverket och hos Svenska Järns medlemmar. Men också för att kunna underlätta när problem uppstår.

Det första mötet träffade representanter från styrelsen två personer från Naturvårdsverket som arbetar med gränsöverskridande transporter. Fokus under mötet var att tydliggöra problematiken kring gränsöverskridande transporter gällande kabel och dess påverkan på konkurrenssituationen Sverige kontra Europa. Det var ett bra möte där Svenska Järn fick lyfta de problem som medlemmarna har och Naturvårdsverket fick berätta om hur de tolkar lagen och vad de har för insikt i Europa.

De på Naturvårdsverket tyckte dock att det var bättre om ett nytt möte sattes upp för att diskutera klassificeringen av kabel, vilket är en annan avdelning. Detta möte ägde rum i slutet av februari där vi upplevde att vi fick en gemensam bild av den snedvridna konkurrensen och Naturvårdsverket tog till sig av feedbacken. Det som är väldigt viktigt att föra fram är att Svenska Järns medlemmar vill göra rätt men att det behövs mer vägledning från Naturvårdsverket.

Just nu inväntar vi återkoppling från myndigheten efter att de har pratat med sina kollegor i Europa.

Vi fortsätter att samarbeta i form av möten, hör gärna av dig om du vill lyfta något specifikt!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk