Nytt rapporteringssystem för farligt avfall - Svenska Järn
farligtavfall_web

Nytt rapporteringssystem för farligt avfall

En av anledningarna till att kraven skärps på verksamheter gällande rapportering kring farligt avfall är att Sverige behöver få bättre kontroll på sitt farliga avfall. Från och med den 1 november ska företag börjar rapportera.

Farligt avfall kräver en särskild hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Statistik visar på att över 2 miljoner ton farligt avfall uppstår varje år i Sverige. Det har sedan tidigare krävts att verksamheter som på något sätt hanterar farligt avfall har en skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet. Nästan alla företag producerar någon form av farligt avfall, det kan vara till exempel elektronik och lysrör. Verksamheterna som hanterar farligt avfall kan vara allt ifrån en frisersalong till biltvätt eller till och med advokatbyrå.

Den 1 augusti började en utökad anteckningsskyldighet gälla och den berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Det är dock inte förrän den 1 november som dessa verksamheter behöver börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet i det nya avfallsregistret som finns hos Naturvårdsverket. Den största skillnaden är att tidigare har man haft anteckningarna i verksamheten men nu skall de som tidigare nämnt rapporteras in till Naturvårdsverket. Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret.

Under hösten har Naturvårdsverket haft flertalet informationsträffar digitalt där man fått ställa frågor kring det nya rapporteringssystemet. Det är ett pågående arbete för den digitala lösningen som framöver omfattar både API och e-tjänst.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk