När kan hyresgästen få ersättning för uppsägning av hyreslokalen? - Svenska Järn

När kan hyresgästen få ersättning för uppsägning av hyreslokalen?

Den vanligaste orsaken till att en hyresvärd vill säga upp ett hyreskontrakt är för att ändra villkoren i avtalet. Det kan vara att hyran behöver höjas efter att tex. hyresvärden investerat i ett värmesystem för lokalen och nu vill att hyresförhållande ska baseras på varmhyra i stället för kallhyra som tidigare. Det finns många skäl till att hyresvärden meddelar uppsägning för villkorsändring men det råder strikta regler för hur en uppsägning får gå till.

Hyresvärdens uppsägning måste vara skriftlig och det måste framgå vilka hyresvillkor som hyresvärden vill ändra, förslagsvis genom att bifoga det nya hyresavtalet. Det måste även framgå att hyresgästen inom två månader från uppsägningen kan vända sig till Hyresnämnden om denne inte går med på att flytta utan ersättning. Saknas något av detta i informationen till hyresgästen är uppsägningen utan verkan.

Hyresgästen kan ha rätt till ersättning av hyresvärden i det fall hyresförhållandet varat längre tid än nio månader och där hyresvärden inte kan förlänga kontraktet. Det kan vara att huset ska rivas eller genomgå en större ombyggnad eller att de villkor som hyresvärden anger i det nya avtalet inte kan godtas av hyresgästen. Många gånger handlar oenigheter vid uppsägning om huruvida de nya villkoren är skäliga eller inte och då kan frågan lämnas till hyresnämnden. Det måste dock ske inom två månader från att uppsägningen meddelades.

Viktigt att tänka på som hyresgäst, om du mottager en hyresuppsägning på grund av villkorsändring, är att du som gäst behöver acceptera eller bestrida ändringarna till hyresvärden inom tidsfristen och klagar till Hyresnämnden inom två månader om det är aktuellt. I det fall du som hyresgäst glömmer att meddela hyresvärden i tid att villkoren accepteras så kan du tvingas flytta utan ersättning när avtalstiden löper ut.

Det är viktigt att respektive part har koll på sina rättigheter och skyldigheter vid hyresuppsägningar. Att hyresvärden meddelar uppsägning på rätt grund och rätt sätt och att hyresgästen ges ersättning när denne har rätt till det. Har du frågor om ditt hyresavtal så är du välkommen att kontakta Sinf:s jurister så hjälper de dig.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk