Debattartikel i Dagens Nyheter från Svenska Järn - Svenska Järn
DNdebatt

Debattartikel i Dagens Nyheter från Svenska Järn

Idag skriver vi på DN Debatt om riskerna med den nya revideringen av Waste Shipment Regulation (WSR). Bakgrunden till detta är att farligt avfall som exempelvis plast- och elektronikskrot har exporterats till tredje land som inte återvunnit materialet på korrekt sätt. På grund av detta vill EU-kommissionen strama åt utförsel av avfall från EU. Problemet är att det inte bara omfattar de avfall som varit ett bekymmer utan allt avfall, både farligt avfall men även sekundära råvaror som idag återvinns på ett korrekt sätt. Den planerade revideringen av lagstiftningen kommer att innebära exportrestriktioner som utgör ett hot mot svenska återvinningsföretag

Vi ställer i debattartikeln fyra krav till EU-kommissionen:

  • Ställ högre krav på tillverkande industrier att använda mer sekundär råvara.
  • Särskilj sekundära råvaror från avfall.
  • Skapa ett regelverk för återvinning av järn- och metall då de miljömässiga fördelarna främjar den cirkulära ekonomin.
  • Upprätthåll fri handel inom och utanför EU för att nå de globala miljömålen.

Vidare har Svenska Järn idag skickat ett brev till svenska politiker som berörs av frågan, med förhoppningen att få stöd i att kunna påverka revideringen av lagstiftningen. Vi har också lämnat in feedback till EU-kommissionen på den reviderade lagstiftningen.

Dela inlägget och artikeln i era sociala medier så att vi tillsammans i branschen lyfter och sprider denna viktiga fråga! Det gör ni via denna länk. 

Vill ni läsa debattartikeln i sin helhet, klickar ni här. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk