Ändring i förordning - Svenska Järn

Ändring i förordning

Vi skulle vilja uppmärksamma er på en ändring i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den innebär att vissa redan anmälda avfallsbehandlingsverksamheter måste göra en ny anmälan innan 1 jan 2022.

För de som är berörda av förändringen i  förordningen men som inte har gjort en ny anmälan i tid finns det risk för sanktionsavgift.

Är du osäker om ni omfattas av den nya förändringen, så rekommenderar vi er att ta kontakt med er tillsynsmyndighet.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk