Frukostseminarium: Samverkansavtal & Produktionsavtal för tillverkningsindustrin - Svenska Järn

Frukostseminarium: Samverkansavtal & Produktionsavtal för tillverkningsindustrin

Samverkansavtal, den 14 november
Stora affärer kan vara en utmaning för medelstora industriföretag. Om du tillsammans med branschkollegor eller leverantörer väljer att göra affärer kan det skapa möjligheter som du annars inte kan komma nära.

Produktionsavtal för tillverkningsindustrin, den 15 november
Inom den tillverkande industrin är det inte ovanligt att överenskommelsen kring en affär träffas genom en handskakning. I bästa fall regleras villkoren genom allmänna leveransvillkor. I det värsta fallet genom storföretagets egna leveransvillkor, då sett ur det tillverkande företagets ställning i förhållande till den stora kunden.

Jag heter Alexander Clomén och är chefsjurist på Svensk Industriförening Sinf. Jag kommer att guida dig genom det här två frukostseminarierna. Här får du lära dig några av de fördelar du kan ha av att reglera en affär genom avtal. Vi tittar också på några av de vanligaste fallgroparna du kan stöta på i kundens egna inköpsvillkor.

Anmälan Samverkansavtal>>

Anmälan Produktionsavtal för tillverkningsindustrin>>

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk