Juridisk rådgivning företag | Sinf

Svenska Järns medlemskap

Svenska Järn och Metallskrothandlarföreningen är en sammanslutning av svenska företag inom skrotbranschen. Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och affärstekniska intressen samt att verka för en sund utveckling av handeln med och bearbetning av järn- och metallskrot samt annat återvinningsbart material.

Fri juridisk rådgivning

I ditt medlemskap i Svenska Järn är du kollektivt ansluten till Sinf, Svensk industriförening. I ditt medlemskap ingår därför fri juridisk rådgivning i arbetsrätt och affärsjuridik. Behöver ni hjälp med att utforma ett nytt avtal, granska ett avtal från en ny kund eller har allmänna frågor kring bolagsjuridik? Sinfs jurister är vana förhandlare i frågor som rör arbetsrätt och kollektivavtal. Att undvika onödiga konflikter är lika med att spara tid och pengar. Vid större juridiska ärenden har du som medlem i Svenska Järn ett timpris som är långt under marknadspriser. 

Lagbevakning

Som medlem i Svenska Järn har du gratis tillgång till branschlaglista. Den innehåller ett visst antal lagar som vi rekommenderar att man (minst) följer. Det är en enkel och bra start för dig som vill ha lite koll på läget och se att ni följer de viktigaste lagarna inom ditt branschområde.

Skrotprisindex

Varje söndag får du ett mail med de aktuella skrotpriserna. Under inloggningssidorna kan du gå tillbaka och se månadsvisa skrotpriser.

Studiebesök

Varje år anordnas event, oftast i samband med års- och höstmöte vilket inspirerande talare bjuds in. Möt branschkollegor och utbyt erfarenheter!

Viktiga frågor

Svenska Järn och Metallskrothandlareföreningen verkar för en bättre bransch för alla. Nedan listar vi några av de frågor vi arbetar med.

Sedan år 1941

Svenska Järns historia

En del har minst sagt hänt sedan Svensk Industriförening, Sinf, bildades av en grupp fabrikörer i Jönköping 1941. Det som då fungerade som ett välbehövt alternativ till dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, räknas idag som en av Sveriges mest erfarna företags- och arbetsgivarorganisationer för tjänsteföretag och industriföretag.

Hur har vi lyckats vara verksamma under så lång tid? Genom att följa samma råd som vi ständigt ger våra kunder – agera i framkant och var före din tid.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk