Juridisk rådgivning företag | Sinf

Juridisk rådgivning till företag

Att driva företag är en resa kantad med återkommande utmaningar. Med Sinfs företagsrådgivare vid din sida blir ditt företagande enklare. Arbetsrätt, affärsjuridik eller affärsutveckling – vi finns alltid till hands för att bistå med juridisk rådgivning  till företaget. Personlig och pålitlig rådgivning som gynnar din affär.

Arbetsrätt

Behöver ni hjälp med att lösa en intern konflikt? Vi ger juridisk rådgivning för företag som värnar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra jurister är vana förhandlare i frågor som rör arbetsrätt och kollektivavtal. Att undvika onödiga konflikter är lika med att spara tid och pengar.

Affärsjuridik

Tvister, avtal, varumärkesskydd – komplicerade områden som ofta kräver professionell juridisk rådgivning när de egna ekonomiska intressena ska skyddas. Med erfarenhet från mer än 20 branscher har vi stenkoll på ditt företags rättigheter och skyldigheter i förhållande till omvärlden.

Affärsutveckling

Är ni rustade för att klara av ett modernt företagsklimat? Staka ut rätt kurs med Sinf. Vi hjälper er att konkretisera företagets ambitioner, forma affärsmodellen och förvandla förändring till en möjlighet snarare än ett hinder.

Generationsskifte

Är ni förberedda inför ett kommande generationsskifte? Sinf hjälper er med kartläggning och analys, handledning under övertagandet och familjeråd vid ägarskiften inom familjen.

Sedan år 1941

Svenska Järns historia

En del har minst sagt hänt sedan Svensk Industriförening, Sinf, bildades av en grupp fabrikörer i Jönköping 1941. Det som då fungerade som ett välbehövt alternativ till dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, räknas idag som en av Sveriges mest erfarna företags- och arbetsgivarorganisationer för tjänsteföretag och industriföretag.

Hur har vi lyckats vara verksamma under så lång tid? Genom att följa samma råd som vi ständigt ger våra kunder – agera i framkant och var före din tid.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk